Verzuim- en vergrijpboete Belastingdienst

De verzuim- en vergrijpboete van de Belastingdienst wordt uitgedeeld aan ondernemingen die geen rekening houden met de bijtelling voor zakelijke auto’s; een onjuiste rittenregistratie / kilometerregistratie opgeven of met opzet frauderen. De verzuimboete voor een niet-kloppende rittenregistratie kan oplopen tot duizenden euro’s. Als er sprake is van een vergrijp (een misdrijf) dan kan die boete nog veel verder oplopen. Dit is geheel afhankelijk van de hoogte van de bijtelling die er betaald had moeten worden.

De Belastingdienst controleert streng op de rittenregistratie voor zakelijke auto’s, vooral wanneer er geen sprake is van een automatisch (Black box) systeem met het Keurmerk RitRegistratieSystemen. Sommige ondernemingen nemen het niet zo nauw met de regels op dit gebied, waardoor de fiscus veel inkomsten misloopt. De Belastingdienst heeft daarom de mogelijkheid om te kiezen om één van de twee boetes op te leggen: de verzuimboete en de vergrijpboete.

Verzuimboete

Geen rekening gehouden met de bijtelling

De verzuimboete van de Belastingdienst wordt opgelegd op het moment dat de rittenregistratie niet klopt of wanneer een ondernemer onterecht geen rekening heeft gehouden met de bijtelling. Er geldt een maximale boete van €5.278, waarvan de fiscus over het algemeen een bepaald percentage aan boete op zal leveren. De verzuimboete bedraagt standaard 10% van €5.278. Hierdoor is er meteen sprake van een boete van ruim €500.

Indien er sprake is van verzuim vanwege het onterecht geen rekening houden met de bijtelling kan de boete oplopen tot 80% van het maximale bedrag. Dat betekent dat de boete ruim €4.200 zal bedragen. Dit geeft goed aan dat het van groot belang is om de rittenregistratie netjes bij te houden, om op basis daarvan na te gaan of er bijtelling verschuldigd is over een zakelijke auto. Ondernemingen die de rittenregistratie onjuist bijhouden of verkeerd doorgeven kunnen zelfs te maken krijgen met 100% van deze maximale boete. Dat betekent dat een verzuimboete op kan lopen tot meer dan €5.200, afhankelijk van het type verzuim dat er is gepleegd.

Vergrijpboete

Grove schuld of opzet

Indien er sprake is van grove schuld of zelfs opzet heeft de Belastingdienst een aanvullende mogelijkheid om een hogere boete op te leggen. In dat geval geldt er niet langer een percentage van een maximale boete, maar gaat het om een percentage van de bijtelling die betaald had moeten worden.

Achterwege laten van de bijtelling

Bij grove schuld of opzet met betrekking tot het achterwege laten van de bijtelling kan de Belastingdienst een boete opleggen tot 40% van het bedrag dat aan bijtelling betaald zou moeten worden. Een auto van €40.000 levert een jaarlijkse bijtelling op van €8.800 (op basis van het reguliere tarief van 22% per jaar). Dat betekent dat de boete ruim €3.500 zal bedragen, nog los van het bedrag aan verschuldigde bijtelling dat tevens afgedragen zal moeten worden. Per jaar kan de boete plus de te betalen bijtelling dan gemakkelijk meer dan €12.000 bedragen.

Onjuiste of onvolledige rittenregistratie

Indien er sprake is van grove schuld of opzet met betrekking tot een onjuist of een onvolledige rittenregistratie heeft de Belastingdienst de mogelijkheid om een vergrijpboete tot 80% op te leggen. Dat betekent dat er sprake is van nog veel hogere bedragen, waardoor de vergrijpboete over een auto van €40.000 ruim €7.000 kan bedragen en de totale kosten per jaar oplopen naar €15.000. Het geeft goed aan welke mogelijkheden de Belastingdienst heeft om een verzuim- of vergrijpboete op te leggen wanneer de rittenregistratie niet aanwezig is of niet klopt.

Goede onderbouwing

Enkele jaren geleden deed het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden een opvallende uitspraak. Het hof oordeelde dat de boete-toekenning te willekeurig was, waardoor er een vergrijpboete van 25% werd opgelegd aan een ondernemer die een zaak aanspande. De huidige staatssecretaris Wiebes houdt voorlopig echter vast aan de 40% en 80% boetes voor verzuim en vergrijp, maar heeft aangegeven dat de inspecteur een goede onderbouwing zal moeten geven.

Onderbouwing door de inspecteur

Bewijslast bij de inspecteur

Op het moment dat de Belastingdienst een verzuim- of vergrijpboete voor de rittenregistratie uitdeelt betekent dit dat de bewijslast bij de inspecteur ligt. Hij of zij zal moeten onderzoeken wat er concreet aan de hand is en in hoeverre een hoge(re) boete gerechtvaardigd is, in relatie tot het type verzuim of vergrijp dat er is gepleegd.

Vraag om een onderbouwing

Zodra je een boete ontvangt van de Belastingdienst is het dus altijd verstandig om een onderbouwing te vragen. De inspecteur moet een goede onderbouwing kunnen geven, om de boete voor verzuim of vergrijp met betrekking tot de rittenregistratie te kunnen verantwoorden. Lukt dat niet of onvoldoende? Dan bestaat de kans dat een rechter de boete als onterecht zal verklaren. Het resultaat kan een lagere boete of kwijtschelding van de boete zijn.

Voorkom boetes met automatische rittenregistratie

Het meest gemakkelijk is het natuurlijk om boetes in eerste instantie te voorkomen. Door gebruik te maken van een automatisch systeem voor een sluitende rittenregistratie met het Keurmerk RitRegistratieSystemen ontstaat er geen onduidelijkheid en hoef je je als werkgever of werknemer geen zorgen te maken over eventuele boetes.

RouteVision Rittenregistratie vanaf €0,12 per dag
U bent voor uw rittenadministratie nog geen kopje koffie per dag kwijt. Bereken nu uw prijs op basis van uw huidige wagenpark.